CAO a început lucrările în Corabia

cao

Compania de Apă Olt a semnat, în data de 09.07.2021, contractul de lucrări „Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia”, din cadrul proiectului “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în perioada 2014 – 2020”.

În orașul Corabia, Compania de Apă Olt va realiza lucrări de reabilitare și extindere a sistemelor de alimentare cu apă existente pentru a asigura racordarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă.

”Chiar dacă orașul Corabia a pierdut, acum nouă ani, startul investițiilor în modernizarea și extinderea sistemului de apă și canalizare, acum vom schimba în totalitate infrastructura veche de apă și canalizare și vom introduce rețele noi pe toate străzile. Vom crește standardele de viață ale locuitorilor, vom îmbunătăți calitatea apei furnizate, contribuind totodată, la dezvoltarea orașului Corabia”, a declarat Cătălin Ușurelu, director CAO.

Reabilitarea frontului de captare existent (Vârtopu)- 8 puțurirealizate prin reforare; Reabilitare conducta de aducțiune front de captare Vârtopu – Gospodăria de apă Corabia-1,65 km;Reabilitare stație de tratare;Reabilitare stație de pompare apă potabilă aflată în Gospodăria de apăCorabia;Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei, aflat în Gospodăria de apă Corabia.Tudor Vladimirescu :Execuție foraje noi – 2 buc;Conductă de aducțiune-0.015 km,Construire statie de pompare apă potabilă;Construire stație tratare apă potabilă;Rețea de distribuție apă -7,94 km;Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1 buc.Vârtopu:Execuție foraje noi – 2 buc;Conductă de aducțiune – 0.022 kmConstruire stație de pompare apă potabilă;Construire stație tratare apă potabilă;Construire rezervoare de înmagazinare apă potabilă – 1buc;Rețea de distribuție apă L=9,25 km.

INVESTIȚII ÎN SISTEMUL DE CANALIZARE:Extindere rețele de canalizare L=31,15 km;Reabilitare rețele de canalizare existente L = 15,51 km;Construire stații de pompare apă uzată -19 buc;Conducte de refulare noi – 3,35 km;Construire stație noua de epurare pe amplasamentul stației de epurare existente.

Contractul ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și apă uzată în aglomerarea Corabia” a fost atribuit, în urma unei licitații publice deschise, iar valoarea contractului este de 53.046.350,88 lei fără TVA, din care, conform schemei de finanţare, 85% reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană iar 13% constituie co-finanțare naţională și 2% constituie co-finanțare din Bugetul Local.

Durata contractului de execuție este de 39 luni, la care se adaugă 36 de luni – perioada de notificare a defectelor.Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.POIM se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale.

Lasă un răspuns