REZULTATE DEFINITIVAT 2021: Au fost publicate notele și mediile la concurs. 2 MEDII de 10 în OLT

e59be565ed538a853b

Ministerul Educației a publicat listele cu rezultatele la concursul de Definitivat 2021. Candidații din Olt și din țară au aflat rezultatele la proba scrisă și mediile.

În judeţul Olt, doi candidaţi au reuşit să ia nota maximă la proba scrisă.

REZULTATELE pot fi consultate AICI.

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină:

  • minimum 8 media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu
  • nu mai puțin de 7 la fiecare din probele respective
  • nota minimă de promovare a examenului este 8

Comparativ, ratele de promovare ale concursului în Alba au fost de:

  • 69,3% – sesiunea 2020 (1 medie de 10)
  • 75% – sesiunea 2019
  • 76,5% – sesiunea 2018

Proba scrisă a fost organizată în 2021 pentru 140 de candidați la 29 de specializări în Alba. Majoritatea candidaților înscriși au fost de învățământ preșcolar în limba română (58 de candidați), învățământ primar (17 candidați), educație fizică și sport (12 candidați), matematică (10 candidați). De la proba scrisă au lipsit șapte candidați și s-au retras 9.

Concursul de definitivat reprezintă un examen de intrare și avansare în cariera didactică. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

În structura lucrării scrise, subiectul de specialitate a avut o pondere de 60%, iar subiectul de metodică de 30%, 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

Calendarul examenului național de Definitivat 2021:

14 iulie 2021 – Susținerea probei scrise

21 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor

21 – 22 iulie 2021 – Înregistrarea contestațiilor

22 – 28 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor

28 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale

28 iulie – 2 august 2021 – Transmiterea tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației și Cercetării

2 – 9 august 2021 – Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației și cercetării

Lasă un răspuns