Lansarea Proiectului „Servicii sociale și măsuri integrate în Comuna Grădinari”

Comunicat de presa

COMUNA GRADINARI, judetul Olt in parteneriat cu SC D.B.C.SRL, deruleaza in perioada 10.05.2021 – 09.01.2023, proiectul „Servicii sociale si masuri integrate in Comuna Gradinari”, cod proiect 139952,  proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori – Regiuni mai putin dezvoltate; Axa prioritara-Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii; Operatiunea-Reducerea numarului de comunitati marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona rurala si orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC; Schema de ajutor de stat-Implementarea strategiilor de dezvoltare locala in comunitatile marginalizate din zona rurala si/sau in orase cu o populatie de pana la 20.000 locuitori, iar Valoarea totala a proiectului este : 4.826.580,50 lei, Valoarea totala eligibila a proiectului este: 4.826.580,50 lei, Valoarea eligibila nerambursabila a proiectului este : 4.521.121,68 lei, Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national a proiectului este : 185.376,43 lei, Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului a proiectului este: 120.082,39 lei.

Obiectivul general al proiectului este Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din Comuna Gradinari, judetul Olt, prin infiintarea si dezvolatrea de masuri si servicii integrate adecvate nevoilor pentru minim 255 de persoane si Asigurarea accesului persoanelor aflate in risc de saracie/excluziune sociala din Comuna Gradinari, judetul Olt, la servicii integrate in concordanta cu nevoile specifice acestora, imbunatatirea calitatii vietii, promovarea participarii active la viata sociala.

Rezultatele asteptate ale proiectului:

  • 40 persoane varstnice, beneficiare de servicii sociale in cadrul centrului de zi
  • 50 persoane, beneficiare de servicii de consiliere sociala pentru prevenirea separarii

copilui de familie si combaterea violentei

  • 40 persoane varstnice, beneficiare de servicii sociale si socio-medicale de ingrijire la

domiciliu

  • 260 de persoane, membrii ai GT
  • 130 de personae, membrii ai GT, beneficiari de servicii de informare, consiliere profesi-

onala pentru mentinerea locului de munca si totodata evaluate privind nevoile de ocupare

  • 70 persoane, membrii ai GT, participant la sesiuni de formare profesionala si certificate

in urma evaluarii competentelor

  • 7 planuri de afaceri selectate, 7 intreprinderi infiintate ca urmare a asigurarii serviciilor

de mentorat

  • 7 subventii acordate pentru intreprinderile infiintate
  • 500 participanti in cadrul sesiunilor de promovare a principiilor de egalitate de sanse,

nediscriminarii si multiculturalismului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Comuna Gradinari, judetul Olt, strada Traian, nr. 3, judetul Olt, telefon / fax : 0249-472178 www.comunagradinari-olt.ro., contact@primariagradinari-olt.ro

Lasă un răspuns