CJ Olt este pregătit să acceseze noi fonduri europene, în perioada 2021-2027

cjolt

Consiliul Judetean este pregatit să intre în cursa  pentru accesarea unor noi fonduri europene. In acest moment sunt pregătite documentațiile pentru accesarea următorului program transfrontalier România-Bulgaria, care se desfăşoară în perioada 2021-2027.

Se vor putea depune proiecte pe patru domenii ce implica dezvoltarea celor doua regiuni transfrontraliere.

„Consiliul Judeţean Olt deja studiază noile documente pentru perioada de programare 2021-2027. Programul InterReg 6A România-Bulgaria, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru perioada 2021-2027, îşi propune dezvoltarea zonei de graniţă româno-bulgară. Aprobarea acestui program operaţional se estimează a fi finalizată până la sfârşitul anului 2021. Există în acest document de programare patru mari domenii în cadrul cărora vor fi lansate apeluri de proiecte şi beneficiarii vor putea depune proiecte pentru obţinerea finanţărilor nerambursabile”, a declarat Dana Lungu, directorul Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul CJ Olt.

Primul domeniu din noul program implică proiecte strategice cu un ridicat impact transfrontalier şi cu accent pe obiectivele Green Deal. Totodată va fi elaborată o strategie teritorială ce implica domenii precu turismul, patrimoniu cultural şi natural, infrastructură de turism, accesibilitate, domeniul HORECA şi al IMM-urilor. In cel de al treilea domeniu ce implică acordarea de granturi pentru tranziţia ecologică spre emisii reduse de carbon. CJ Olt va contiuna să depună proiecte ce implică dotarea Inspectoratelor de Urgență și Jandarmi. Ultimul domeniu pentru depunere de proiecte se referă la accesul la educație.

Primul domeniu important din acest document de programare îl reprezintă conectivitatea. Regiunea transfrontalieră va fi conectată prin proiecte strategice cu un ridicat impact transfrontalier şi cu accent pe obiectivele Green Deal. Principalele domenii în cadrul acestui filon vor fi navigabilitatea, porturile, eliminarea legăturilor lipsă şi a obstacolelor administrative, îmbunătăţirea conectivităţii prin modernizarea căilor rutiere, inclusiv prin posibile noi poduri peste Dunăre.

Al doilea domeniu mare este O Europă mai aproape de cetăţeni. Va fi elaborată o strategie teritorială care va aborda şi va promova într-o manieră integrată o multitudine de domenii: turism, patrimoniu cultural şi natural, infrastructură de turism, accesibilitate, domeniul HORECA şi al IMM-urilor.

Al treilea mare domeniu în cadrul căruia se vor acorda granturi îl reprezintă Tranziţia ecologică spre emisii reduse de carbon. Schimbările climatice reprezintă o preocupare actuală şi pentru a împiedica agravarea situaţiei trebuie promovate măsuri pentru a reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră şi pentru a ne adapta la schimbările care au loc acum şi în viitor pentru a evita daunele produse. Se vor sprijini acţiuni de atenuare şi adaptare la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor de evenimente naturale periculoase şi riscurilor legate de activităţile umane şi promovarea rezistenţei la dezastre.

Al patrulea domeniu îl reprezintă O Europă mai socială şi mai incluzivă. Se va pune accent pe creşterea accesului la educaţie şi formare, ţinând cont de specificul zonei transfrontaliere. În cadrul programului se va acorda sprijini pentru a se îmbunătăţi accesul şi participarea la educaţie şi pentru a sprijini învăţarea pe tot parcursul vieţii, în perspectiva zonei transfrontaliere, pentru a depăşi barierele lingvistice şi administrative care au impact asupra calităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă, de ambele părţi ale frontierei.

Lasă un răspuns