Anunț

anunt-public

ANUNŢ

        CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a două posturi vacante de:• Manipulant decor, treapta profesională I, fără nivel studii;• Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;

A. DENUMIREA POSTULUI❖ Manipulant decor, treapta profesională I, fără nivel studii;❖ Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;

                              B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSa) să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;b) studii Manipulant decor – fără nivel studii și Șofer – nivel studii M;c) condiţii de vechime: 

– Manipulant decor, treaptă profesională I, fără nivel studii – 6 ani și 6 luni vechime;

– Șofer, treaptă profesională I, nivel studii M/G – șofer profesionist categoriile B,C și CE – minim 6 ani și 6 luni vechime și categoria D – minim 1 an vechime;C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

​ 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs  –  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării/publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, 03.09.2021) la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;

​ 2. Selecția dosarelor de înscriere​06 – 07.09.2021

3. Data probei scrise  ​14.09.2021 – ora 1100

4. Data probei de interviu   –  în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.

5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt , Strada Lipscani, nr. 33, Slatina, jud. Olt.

  D.   MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, telefon 0249412345 persoană de contact Preduț Teodora Lucia.

               Prin prezenta vă solicităm expedierea cu plata la ramburs a unui exemplar din cotidianul dumneavoastră cu Anunţul mai sus menţionat.

Lasă un răspuns