Etapa a VI-a pentru ”Prima împădurire”

impadurire

A debutat cea de a VI a campanie de depunere a cererilor pentru schema „Prima împădurire”. Persoanele care dețin teren și doresc înființarea de plantații forestiere sunt așteptate la APIA Olt pentru a depune solicitări. Alocarea financiară pentru această etapă este de 6,5 milioane de euro.

În perioada15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, se primesc Cereri de sprijinpentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” (sesiunea 6/2021),aferentăMăsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Aplicația electronică M8 pentru depunerea online a cererii de sprijin va putea fi accesată din pagina principală a site-ului APIA şi este însoţită de instrucţiuni de utilizare.

Potențialii beneficiari parcurg următoarele etape premergătoare depunerii cererii de sprijin:

  • Identificarea cu sprijinul APIA a suprafeţelor care urmează a fi împădurite,
  • Elaborarea proiectului tehnic de împădurire de către persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate (costurile aferente acestor servicii se vor plăti la prima cerere de plată),
  • Obţinerea avizului Gărzii Forestiere pentru proiectul tehnic de împădurire; în vederea avizării, proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7.000.000 euro.

Lasă un răspuns