ANUNȚ ÎNCHIRIERE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30 MP PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

anunt-public

Primăria orașului Balș, cu sediul în orașul Balș, str. N.Bălcescu nr.14 , județul Olt, CUI 4286437, telefon 0249/450145 ; fax 0249/450140 ,

e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com anunță  intenția de închiriere  prin licitație publică deschisă a imobilului -teren în suprafață de 30 mp, situat în orașul Balș, strada Nicolae Bălcescu  nr. 25 , județul  Olt.

Caietul de sarcini și alte documente se pot obține în urma unei solicitări scrise de la Serviciul I.D.L.A.P. din cadrul Primăriei Orașului Balș, persoana de contact –Insp. Ciontu Maria.

Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei orașului Balș, județul Olt –Secretariat, până la data de 18.10.2021, orele 16.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei orașului Balș în data de 19.10.2021 orele 10.00

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Olt, str. Mânăstirii nr.2, județul Olt, tel 0249/414989.

Lasă un răspuns