Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

anunt-public

U.A.T. BALŞ din Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14,  județul Olt,  titular al proiectului “ CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ”,   propus a fi amplasat în Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2 B,  județul Olt,

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr.3, jud. Olt, în zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: