Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunț-public

S.C. SAS COM S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DECOLMATAREA ALBIEI MINORE A RAULUI OLT PRIN EXTRACTIE DE BALAST, PERIMETRUL GIUVARA. TI-SAS COM, MALUL STANG” propus a fi amplasat in U.A.T. Giuvara ti, bazinul hidrografic al raului Ott, nr. cadastral 53915, judetul Olt.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moro anu, nr. 3, judetul Olt i la sediul titularului S.C. SAS COM

S.R.L. din Tumu Magurele, str Cpt. Stanculescu, bl. P02, sc. B, ap. 7, judep.Il Teleorman, in zilele de luni – vineri, intre orele 9°0 –  14°0

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt.

Lasă un răspuns