ANUNȚ

Anunt

DENUMIRE CONTRACT:
Servicii de inregistrare sistematica derulate la nivelul sectoarelor cadastrale conform oug 35/2016
DESCRIERE CONTRACT:
Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara apartinand UAT Comunei Poboru, judetul Olt, finantate din bugetul de venituri proprii al ANCPI, prin bugetul OCPI Olt, programul de finantare nr. 7.
Se vor realiza servicii topo-cadastrale pe sectoare mixte, cu categoria II de dificultate.
Pret maximal pentru zona intravilan: 231 lei fara Tva/imobil;
Pret maximal pentru zona extravilan 96,60 lei fara Tva/imobil;

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:
Durata contractului va fi de 24 luni de la semnarea contractului.

CONDITII DE PARTICIPARE:
Executantii lucrarilor pot fi PFA- categoria A, B sau D sau Persoana Juridica Autorizata clasa I, II sau III, autorizati conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui stat membru al UE sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodozei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificarile ulterioare.
Ofertantul castigator va prezenta documente justificative care sa ateste pregatirea de specialitate solicitata, aflate in termen de valabilitate.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai mic

INFORMATII SUPLIMENTARE:
Oferta se depune in plic sigilat, insotit cu adresa de inaintare la sediul primariei Comuna Poboru, din localitatea Poboru, str. Primariei, nr. 87, judetul Olt, la compartimentul de secretariat pana vineri 28.10.2021, ora 10.00. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 28.10.2021, ora 10:30 . Ofertele depuse dupa ora 10:00, nu vor mai fi luate in considerare, nu se depun contestatii, fiind achizitie directa.
Oferta castigatoare va fi comunicata doar ofertantului castigator, urmand ca in maxim 48 ore sa se publice oferta de pret in catalogul electronic Seap pentru atribuirea serviciilor, care va ramane valabila cel putin 30 de zile calendaristice de la publicare.

Lasă un răspuns