32 de focare de pestă porcină africană sunt active în Olt

porci

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Olt anunță că  la această dată sunt active treizeci și două focare de pestă porcină africană la porcii domestici din gospodăriile populației, după cum urmează: Topana – 1 focar, Leleasca – 1 focar, Cungrea – 3 focare, Verguleasa – 5 focare, Obîrșia – 1 focar, Fălcoiu – 1 focar, Bălțați(Scornicești) – 1 focar, Bălteni (Perieți) – 1 focar, Vulturești – 1 focar, Optași – Măgura – 1 focar, Schitu – 1 focar, Constantinești – 1 focar, Tufeni – 1 focar, Ipotești – 1 focar, Drăgănești Olt – 1 focar, Mogoșești(Scornicești) – 1 focar, Băbiciu – 1 focar, Scărișoara – 2 focare, Fălcoiu – 1 focar, Bălteni (Perieți) – 1 focar, Văleni – 1 focar, Piatra Olt – 1 focar, Grădinari – 1 focar, Slătioara – focar   .

De asemenea, sunt active și cele cinci focare de pestă porcină africană confirmate la porcii domestici din exploatațiile comerciale de porci din localitățile Constantinești, Ipotești, Negreni și Tufeni .

Având în vedere numărul mare de focare confirmate în gospodăriile populației, reaminitim și totodată facem apel la crescătorii de animale să respecte următoarele măsuri:

·         asigurarea și utilizarea permanentă a unui echipament minim de protecție (salopetă, cizme) ce va fi folosit doar pentru accesul în adăpostul porcinelor; de asemenea, înainte de a intra în adăpostul porcinelor mâinile se vor spăla utilizând din abundență săpun și apă caldă ;

·         este strict interzisă intrarea în adăpostul porcinelor cu hainele și încălțămintea de stradă;

·         este strict interzisă vizitarea de către proprietar a altor adăposturi de porcine ;

·         este strict interzisă vizitarea exploatației și în special a adăpostului de porcine, de către vizitatori care dețin porci în exploatațiile proprii, sau de vizitatori care au legătură cu mediul silvatic;

·         periodic se va efectua dezinfecția aleilor și a adăposturilor;

·         se vor asigura condiții corespunzătoare de adăpostire și hrănire a animalelor;

·         porcinele vor fi ținute permanent în adăpost fiind interzisă lăsarea acestora în libertate;

·         este strict interzisă hrănirea animalelor cu resturi alimentare, lături sau materiale vegetale;

·                     anunțarea de urgență a medicului veterinar local, a medicului oficial zonal sau direct a DSVSA Olt (telefon 0372753838) precum și a primăriei/consiliul local, despre orice caz de îmbolnăvire care evoluează la porcii domestici cu febră mare și mortalitate crescută, respectiv a identificării de cadavre sau porci sălbatici bolnavi, în scopul aplicării precoce a măsurilor de diagnostic și prevenire.

·         în cazul persoanelor care exploatează suprafețe agricole se vor dispune măsuri pentru dezinfecția mijloacelor agricole la ieșirea din tarlale;

·         este interzisă aducerea de furaje sau diverse materii vegetale din zone contaminate, în scopul hrănirii animalelor;

·         toți proprietarii au obligaţia respectării legislației în vigoare în ceea ce privește identificarea animalelor și circulația acestora, în caz contrar putând fi sancționați conform H.G. 984/2005, cu modificările ulterioare, fapt ce ar duce implicit la neacordarea despăgubirilor cuvenite conform H.G. 1214/2009, cu modificările ulterioare, în cazul reapariei bolii.

ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA, ÎNSTRĂINAREA SAU MIȘCAREA SUB ORICE FORMĂ A PORCILOR VII, A CĂRNII ȘI PRODUSELOR DIN CARNE DE PORC PROVENITE DIN ZONELE DE RESTRICȚIE, CA URMARE A EVOLUȚIEI VIRUSULUI PESTEI PORCINE AFRICANE (PPA) .

SE MENŢIN RESTRICŢIILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORGANIZAREA AGLOMERĂRILOR DE ANIMALE VII ÎN SCOPUL COMERCIALIZĂRII ACESTORA – INTERDICŢIE DE FUNCŢIONARE A TÂRGURILOR DE ANIMALE VII .

Lasă un răspuns