Serviciul Control al Casei de Asigurari de Sanatate Olt a efectuat controale medicilor de familie

cas-olt

Serviciul Control al Casei de Asigurari de Sanatate Olt a efectuat 169 acțiuni de control la 86 medici de familie, 7 furnizori de investigaţii medicale paraclinice, 2 furnizori de dispozitive medicale, 41 de  farmacii, 5 stomatologi. Alte 6 controale au vizat asistența medicală spitalicească, 15 asistența medicala de specialitate clinica, 3 programele naționale de sănătate și cîte 1 control asistența medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat și asistența medicală de recuperare-reabilitare.

În cadrul acestor controale, s-a verificat: modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării.

“Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 93.031,37 lei.

Principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fara respectarea protocoalelor terapeutice,  recepționarea eronată a unor medicamente (coduri CIM), constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care sunt internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, concedii medicale acordate fără respectarea prevederilor legale și nerespectarea programului de lucru.” se arată într-un comunicat de presă.

Lasă un răspuns