Anunț

anunt-public

Această informare este efectuată de SC FABRICA DE PIETRE SRL cu sediul în orașul Corabia, bl. Carpați, nr. 105, camera 7, Jud. Olt, tel: 0765489933, ce intenționează să solicite de la SGA Olt aviz de gospodărirea apelor pentru realizarea lucrărilor “AMPLASARE STAȚIE DE SORTARE AGREGATE” propus a fi amplasat în comuna Verguleasa, tarla 1, parcela 2, C.F. 50750 in Jud. Olt.
Această investiție este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau domnului administrator Soare Florin Valentin, tel: 0765489933, după data de 30.9.2021.

Lasă un răspuns