A N U N Ț

Anunt

Primăria comunei CORBU, județul Olt organizează  concurs pentru ocuparea a 2 (două) funcții publice de execuție de consilier debutant la compartimentele: Asistență socială și Agricultură –urbanism.

            Depunerea dosarelor se poate face până la data de 29.11.2021.

            Concursul va avea loc în data de 13.12.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Corbu.

            Condițiile de participare, bibliografia și tematica de concurs sunt publicate pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici – secțiunea concursuri, pe site-ul Primăriei comunei Corbu – www.primaria-corbu.ro – secțiunea anunțuri și sunt afișate la sediul Primăriei comunei Corbu.

            Relații suplimentare se pot obține la secretarul general al comunei – tel.0249481006.

Lasă un răspuns