Anunț licitație publică

Slide1

Primăria orașului Balș, cu sediul în orașul Balș, str. N.Bălcescu nr.14 , județul Olt, CUI 4286437, telefon 0249/450145 ; fax 0249/450140 ,

e-mail: idlap@primariabals.eu  anunță  intenția de închiriere  prin licitație publică deschisă a imobilului  în suprafață de 2796 mp, situat în orașul Balș, strada Plopului   nr. 16B , județul  Olt.

Caietul de sarcini și alte documente se pot obține în urma unei solicitări scrise de la Serviciul I.D.L.A.P. din cadrul Primăriei Orașului Balș, persoana de contact –Insp. Ciontu Maria.

Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei orașului Balș, județul Olt –Secretariat, până la data de 13.12.2021, orele 16.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei orașului Balș în data de 14.12.2021 ora  10.00

Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Olt, str. Mânăstirii nr.2, județul Olt, tel 0249/414989.

Lasă un răspuns