A N U N Ț

Anunt

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, cu sediul în comuna Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, jud. Olt anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de captare, tratare și distribuția apei în comuna Corbu, cu satele componente: Corbu, Burdulești, Buzești, Ciurești și Milcoveni la adresa: comuna Corbu, sat Corbu, str. Principală, nr. 217, jud. Olt. Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3.

         

Lasă un răspuns