Anunț

anunt

S.C. FIRICEL CLAUDIA S.R.L. cu sediul în oraș Potcoava, str. Dealului, nr. 5, Jud. Olt, cod unic de înregistrare 45365260, număr de ordine în registrul comerțului J28/1237/2021 anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru desfășurarea activității de: -3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; – 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, la adresa: sat Piscani nr.43A,oraș Scornicești. jud. OLT. Observațiile și sugestiile din partea cetățenilor se depun în scris la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroșanu. nr.3, pe durata derulării procedurii.

Lasă un răspuns