Anunț

Anunț-public

Radu I. Petruța domiciliată în comuna Sprâncenața, str. Sudului, jud. Olt, declar pierdut certificat de calificare profesională nivel 2, seria E, nr. 0001750 eliberat la data de 13.01.2021, de Școala Profesională Specială Balș, jud. Olt pe numele titularului la data emiterii Radu I. Petruța.

Îl declar nul.

Lasă un răspuns