Anunț

anunt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA TESLUI titular al proiectului „Realizare puț forat în satul Corbu și satul Teslui, aparținătoare comunei Teslui, județul Olt”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare puț forat în satul Corbu și satul Teslui, aparținătoare comunei Teslui, județul Olt”, propus a fi amplasat în comuna Teslui, satele Corbu și Teslui, jud. Olt, 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro

  ​ Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: