anunt

 ,,Primăria comunei Poboru organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de referent debutant  la Primăria Poboru în cadrul Serviciului De Alimentare cu apă al comunei Poboru, județul Olt.

A. DENUMIREA  POSTULUI

1Referent   grad profesional debutant – Serviciul public de alimentare cu apă Poboru. 

   B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) studii medii în domeniul economic,

 c) condiţii de vechime: vechime în muncă minim –   ani;.

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

   1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs  – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afişării/publicării anunţului (ultima zi de depunere a dosarelor 24 mai 2022) la sediul Primăriei Poboru           

   2. Selecţia dosarelor de înscriere – 25-26 mai 2022

   3. Data probei scrise –  13 iunie 2022, Ora –  10,00 

   4. Data probei de interviu    – articolul 24 alin. 5 din H.G. 286/2011 în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.                                             

       Ora –  12,00

   5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Primăriei Poboru, județul Olt.D. 
MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul secretariat  din cadrul Primăriei Poboru telefon 0249/463835, persoană de contact Dascălu Valentin.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: