ITM Olt- verificări în magazine

itm

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt vor desfășura pe parcursul anului 2022, acțiuni de informare și verificare a modului de respectare a legislației de securitate și sănătate în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata.

Inspectorul șef al ITM Olt, Cristian Ungureanu, anunță că aceste acţiuni se vor desfăşura în mai multe etape:” În lunile februarie și martie – sesiuni de informare; în perioada aprilie – iulie – verificarea modului în care este asigurată securitatea și sănătatea în muncă la locurile de muncă, prin acțiuni de control la angajatori și în perioada august – octombrie – verificarea realizării măsurilor dispuse în etapa de control”

Obiectivul general al acestor acțiuni constă în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul comerțului cu ridicata.

Se urmărește eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în activitățile specifice din societățile comerciale și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, în societățile comerciale care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata.

”Cu ocazia vizitelor de control vor fi verificate cu precădere:- evaluarea riscurilor de către angajator, inclusiv evaluarea riscurilor specifice generate de atmosferele explozive;- probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului;- utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni;- existența instrucţiunilor proprii de securitatea muncii, la încărcarea și descărcarea mărfii și modul de instruire al salariaților;- autorizarea ISCIR a echipamentelor de muncă utilizate, etc. Rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor”, a completat aceeași sursă.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: