anunt

COMUNA CĂLUI, titular al proiectului CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE CU 24 DE UNITĂȚI LOCATIVE, COMUNA CĂLUI, JUDEȚUL OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE CU 24 DE UNITĂȚI LOCATIVE, COMUNA CĂLUI, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în com. Călui, sat Călui, str. Ing. Grigore Nicola, nr. 1, jud. Olt.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.roPublicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: