Primăria Slatina și Direcția Administrare Patrimoniu transmit dreptul de concesiune de la Carocaz către DCC TOP CONSTRUCT INVEST asupra unui teren în suprafață de 4073,28 mp

Serviciul Public Direcia Administrare Patrimoniu Slatina

Primaria Municipiului Slatina și Direcția Administrare Patrimoniu prin Biroul Evidență Domeniu Public și Privat transmit dreptul de concesiune de la S.C. Carocaz S.R.L. către S.C. DCC TOP CONSTRUCT INVEST S.R.L., asupra terenului în suprafață de 4073,28 mp, ce aparține domeniului privat al municipiului Slatina, situat în municipiul Slatina, str. Poenii nr. 25J, jud. Olt.

Concesiunea se transmite pe o durată de 35 ani și 2 luni.

Terenul în suprafață de 4073,28 mp (4073 mp din măsurători cadastrale), este înscris în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Slatina, însușit prin Hotărarea Consiliului Local nr. 130/02.06.2020, în anexa 3, la poz. 211, fiind înscris în cartea funciară nr. 55974 a UAT Slatina, având nr. cadastral vechi 2481.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: