Comunicat de presă

Comunicat de Presa 2022

U.A.T.Orașul Balș anunță finalizarea activităților din cadrul proiectului:
IUNIE 2022
„Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe M1, M2, M3 , strada Nicolae Bălcescu nr. 193,
195, 197 din localitatea Balș, județul Olt”,
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,
AXA PRIORITARA 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON; PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI SI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV IN CLĂDIRILE PUBLICE, ȘI ÎN SECTORUL LOCUINȚEILOR,
OPERAȚIUNE A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE
Titlul proiectului: Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe M1, M2, M3, strada Nicolae Bălcescu, nr.193, 195, 197 din localitatea Balș, județul Olt
Numele beneficiarului: UAT ORAȘUL BALȘ
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT Orașul Balș de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice atât la nivelul clădirilor rezidențiale cât si a celor publice, asigurând astfel implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aferent orașului Balș.
Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Balș – Bloc M1, Bloc M2, Bloc M3, – prin aplicarea unor masuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară si a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătațirea confortului, sănătații și siguranței locatarilor acestor blocuri – beneficiari direcți ai investiției.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.OS1: Reducerea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone/an CO2) cu un procent de 46,16%, în urma investițiilor realizate prin proiectul de față la Blocurile de locuințe din orașul Balș (Componenta 1 – C1 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M1, nr. 193, Componenta 2 – C2 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M2, nr. 195, Componenta 3 – C3 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M3, nr. 197), până la sfârșitul proiectului;
2.OS 2 – Creșterea numărului gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie in Orașul Balș prin sporirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe (Componenta 1 – C1 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M1, nr. 193, Componenta 2 – C2 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M2, nr. 195, Componenta 3 – C3 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M3, nr. 197), la finalul implementării proiectului;

3.OS 3: Reducerea consumului anual de energie primara (kWh/ an) pentru blocurile de locuințe din orașul Balș (Componenta 1 – C1 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M1, nr. 193, Componenta 2 – C2 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M2, nr. 195, Componenta 3 – C3 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M3, nr. 197) cu un procent de 44,32%, până la finalizarea proiectului. Eficientizarea energetică a clădirilor reprezintă o prioritate de prim rang, având in vedere slaba calitate a majoritații construcțiilor existente in ceea ce privește eficiența energetică a acestora;
4.OS4: Reducerea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) in Blocurile de locuințe din orașul Balș (Componenta 1 – C1 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M1, nr. 193, Componenta 2 – C2 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M2, nr. 195, Componenta 3 – C3 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M3, nr. 197.), prin implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice cu un procent de 66,30 %;
5.OS5: Reducerea consumului anual specific de energie (kWh/m2/an) in Blocurile de locuințe din Orașul Balș (Componenta 1 – C1 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M1, nr. 193, Componenta 2 – C2 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M2, nr. 195, Componenta 3 – C3 – Str. Nicolae Bălcescu, Bloc M3, nr. 197), prin realizarea investiției propuse in proiect cu un procent de 47,21%.
Rezultatele proiectului:
1.R1: Scăderea nivelului anual estimat al gazelor cu efect de seră 46,16% % (o reducere de 209,57 echivalent tone CO2/an, față de nivelul actual);
2.R2: 126 de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie;
3.R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru blocurile de locuințe din Orașul Balș incluse in proiect, cu 44,32 % (o reducere de 1196948,76 kWh/an, față de consumul actual);
4.R4: Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire in clădirile rezidentiale/blocurile de locuințe care fac obiectul investiției cu 66,30% (o reducere de 111,64 Kwh/m2/an față de consumul actual);
5.R5: Scăderea consumului anual specific de energie cu 47,21% (o reducere de 111,96 kWh/m2/an față de consumul actual), in blocurile de locuințe din proiect care fac obiectul investiției.
Impactul proiectului la nivelul regiunii/localității:
Impactul implementării proiectului de fată se va regăsi la nivel macroeconomic in: reducerea cheltuielilor cu încalzirea clădirilor publice și rezidențiale pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă; susținerea creșterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza economica o poate avea asupra sectorului energetic; creșterea independenței energetice a României; prin realizarea lucrărilor de intervenție se reduc consumurile de energie termică, electrică, emisiile de gaze cu efect de seră.
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) : 4.935.581,85 lei , din care :

  • FEDR – 1.444.816,48 lei
  • Bugetul de Stat – 254.967,62 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 1.133.189,40 lei

Data începerii şi finalizării proiectului:
dată începere proiect : 01.07.2016 dată finalizare proiect : 30.06.2022
Perioada de implementare a Proiectului este de 72 de luni.
Codul SMIS : 121613
Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Iova Zoica, manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: