Anunț

anunt

COMUNA MILCOV titular al proiectului ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE ULMI, MILCOVU DIN DEAL, MILCOVU DIN VALE SI STEJARU, APARTINATOARE COMUNEI MILCOV, JUDETUL OLT, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINŢARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE ULMI, MILCOVU DIN DEAL, MILCOVU DIN VALE SI STEJARU, APARTINATOARE COMUNEI MILCOV, JUDETUL OLT, propus a fi amplasat în Slatina si comuna Milcov, satele Ulmi, Milcovu din Deal, Milcovu din Vale si Stejaru, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Oltdin Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: