COVID -19, restricționează activitatea Tribunalului Olt

Tribunalul Olt  adoptă măsuri drastice pentru a prevenii răspândirea infecțieu cu Cornavirus. Astfel, instituția se alătură celor care au restricționat activitate cu publicul.

Potrivit reprezentanților Tribunalului Olt,  dosarele care au primit termen de judecată în perioada 12 – 31 martie 2020, cu excepţia celor urgente  vor fi amânate sau, atunci când este posibil, existând timpul necesar efectuării acestei proceduri, se va dispune preschimbarea termenului la o dată ulterioară, situaţie în care se va  proceda la citarea părţilor, conform prevederilor legale .

‘În această perioadă vor fi soluţionate numai următoarele cauze urgente.La secţia penală vor fi soluționate cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauze având ca obiect măsuri preventive ,cauzele având ca obiect contestaţie la executare cu persoane  private de libertate, cauzele reglementate de Legea nr.302/2004 (extrădare, mandat european de arestare, transfer  de persoane condamnate), regulator de competenţă , măsuri de siguranţă, cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale.La secția civilă se vor soluționa dosarele de adopție, plasament, ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială  cu minori, litigii cu profesionişti, contencios administrativ și faliment.’

În cauzele urgente aflate pe rol în această perioadă, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade de timp necesară pentru aerisirea sălilor de judecată timp de 15 minute, la un interval de o oră şi jumătate. În cauzele urgente judecate în perioada menţionată, se va proceda în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă. În perioada menţionată, este permis în instanţă, numai accesul justiţiabililor, respectiv a persoanelor care au calitatea de participanţi în procedurile judiciare şi doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.

 Depunerea înscrisurilor se va realiza prin mijloace de comunicare electronice permise de lege (e-mail, fax) urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat de instanţă. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condiţiile arătate, se va asigura depunerea personală a înscrisurilor, fiind permis accesul în sediul instanţei, respectiv în biroul Registratură a maximum două persoane, concomitent.

Programul Biroului Arhivă cu publicul se reduce, în perioada menţionată, desfăşurându-se numai în zilele de luni şi joi, în intervalul orar 10.00-12.00.

Lasă un răspuns

%d