Ședință ordinară, la CJ Olt

sedinta CJ Olt
sedinta CJ Olt

Joi, 27 iulie 2023, de la ora 11.00, consilierii județeni se întrunesc în sedință ordinară. Pe ordinea de zi figurează 10 proiecte de hotărâre și 5 raporturi ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

Proiectele pe ordinea de zi sunt următoarele:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conturilor de execuție a bugetului Județului Olt
  la data de 30.06.2023
 2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o
  persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției
  Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna
  IUNIE 2023
 3. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a
  managementului Bibliotecii Județene Olt ,,Ion Minulescuˮ, pentru perioada 14.10.2019 –
  14.10.2023
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții și
  a Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Județean de Urgență Slatina
 5. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea devizului general actualizat pentru faza P.T.
  aferent obiectivului de investiție „Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice la
  Spitalul Județean de Urgență Slatina – Pavilion Materno-Infantil”
 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii protocoalelor de colaborare între
  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Olt prin Direcția Generală de
  Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea implementării proiectului „HUB de servicii
  MMSS-SII MMSS, cod MySMIS 130963”
 7. Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „DEMOLARE PAVILION
  INFECȚIOASE ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE CORP NOU S+P+6E CU DESTINAȚIA DE
  SPITAL ȘI ACTIVITĂȚI MEDICALE, AMENAJARI EXTERIOARE ADIACENTE, DOTĂRI,
  UTILITĂȚI” la Spitalul Județean de Urgență Slatina, precum și a cheltuielilor legate de proiect
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.
  03/28.01.2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
  investiții: ”Construire stație de preepurare cu tratarea apelor reziduale rezultate din activitatea
  Secției de Boli Infecțioase” din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a
  managementului Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, pentru perioada 26.09.2019 –
  26.09.2023
 10. Proiect de hotărâre cu privire la: rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2023
 11. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2023
 12. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu sa stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii
  care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II
  2023
 13. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
  trimestrul II 2023
 14. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu sa stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii
  care au fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I
  2023
 15. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în
  semestrul I 2023

Lasă un răspuns

%d