Olt: După notele mici la Titularizare, dascălii au note și mai mici la Definitivat

În Olt, 98 de candidați au susținut exemenul din cei 107 înscriși la Definitivat. Ei au susținut proba scrisă la 24 de discipline. Cei mai mulți sunt la educatoare, limba română, literatură pentru copii și metodica activităților instructiv educative in gradinițe- 40 de candidați. apoi 15 candidați sunt la invățători, 10 la educație fizică și sport, 5- la limba și literatura română, 4 la matematică, tot atâția la consiliere psihopedagogică, de asemenea și la psihopedagogie specială, câte 3 la agricultură, biologie, engleză, câte doi candiați sunt la economic și franceză. În schimb la horticultura-maiștri instructori, arte vizuale, construcții, economie, educație muzicală,geografie, industrie alimentară,mecanică, medicină generală, profesori documentariști, protecția mediului și religie s-au înscris câte un candidat.

Nimeni nu a reușit să obțină media 10 la definitivat, iar patru note au fost intre 9.50 și 9.99.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației , în Olt a fost înregistrată ce mai mică rată de promovare-61.29% .

Rata de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu ????, înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 76.97%, în creștere cu peste 6% față de anul anterior (70,80% ) și cu aproape 4% față de anul 2021 (72,90%). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 25 iulie, ora 11:00, pe site-ul dedicat, dar și în centrele de examen.

La nivel național au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă, 5.905 candidați cu medii între 8 și 10 (dintre aceștia, 117 candidați au promovat cu media 10.)

Precizăm că, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor la toate probele de examen, inclusiv cea scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: