Anunț

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul fiscal, adresa, 

numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

​PRIMĂRIA COMUNEI CORBU, cu sediul în satul Corbu, comuna Corbu, strada Principală, nr. 217, judeţul Olt, Cod fiscal:4716747; tel:0249481006, fax: 0249481006, e-mail: contact@primaria-corbu.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică:

Se închiriază spaţii pentru desfăşurarea de activităţi medicale aflat în imobilul Dispensar 

uman situat în comuna Corbu, sat Corbu, str. Principală,nr. 226, judeţul Olt, în suprafaţă utilă: de 20,40 mp, 11,90 mp, 10,95 mp, precum și 16,75 mp suprafață aferentă holuri.

Închirierea se face conform prevederilor OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi a Hotărârii

Consiliului Local Corbu nr. 13/29.03.2024.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la sediul Primăriei comunei Corbu, în satul Corbu, comuna Corbu, strada Principală, nr. 217, judeţul Olt sau de site-ul instituției –www.primaria-corbu.ro.

3.2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 25.04.2024, ora 15:00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 7.05.2024, ora 10:00;

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei comunei Corbu, în satul Corbu, comuna Corbu, strada Principală, nr. 217, judeţul Olt;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

7.05.2024, ora 14:00 la sediul Primăriei comunei Corbu, în satul Corbu, comuna Corbu, strada 

Principală, nr. 217, judeţul Olt.

6. Denumire, adresă, nr. telefon ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:

Tribunalul Olt – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, Slatina. Str. Mânăstirii, nr. 2, 

judeţul Olt, Cod: 230038, Slatina, telefon: 0249414989, 0249435638, fax: 0249437370 (primire/înregistrare documente registratură).

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate: 12.04.2024.

Descoperă mai multe la Gazeta Publica

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura