ANUNȚ BALȘ

ANUNȚ VÂNZARE IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A ORAȘULUI BALȘ,  SITUAT ÎN STRADA N.BĂLCESCU NR. 191A,  LOC. BALȘ, JUD. OLT,  PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE.

Prin prezenta vă solicităm să publicați următorul anunț privind licitația publică pentru vânzarea unui imobil:

Primăria orașului Balș, cu sediul în orașul Balș, str. N.Bălcescu nr.14 , județul Olt, CUI 4286437, telefon 0249/450145 ; fax 0249/450140,  e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com,  anunță  intenția de vânzare  prin licitație publică cu strigare  a   imobilului proprietate privată a orașului Balș , înscris în cartea funciară nr. 54481 , nr. cadastral 54481 , compus din  : teren intravilan , în suprafață de 2163  mp  și ,  construcție în suprafață  de 699 mp plus anexă în suprafață de 13 mp,  situat în orașul Balș ,  strada Nicolae Bălcescu nr. 191A  , județul Olt.

Caietul de sarcini și alte documente se pot obține în urma unei solicitări scrise de la Serviciul I.D.L.A.P. din cadrul Primăriei Orașului Balș, persoana de contact –Insp. Ciontu Maria.

Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei orașului Balș, județul Olt –Secretariat, până la data de 16.04.2024 , orele 16.00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei orașului Balș în data de 17.04.2024 orele 11.00. Instanța competentă pentru soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Olt, str. Mânăstirii nr.2, județul Olt, tel 0249/414989.

Primar,                                                                                        Serv.I.D.l.A.P.

 Rotea Cătălin Ștefan                                                                             Ciontu Maria

Descoperă mai multe la Gazeta Publica

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura