ANUNT! Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Caracal, 2020 – 2035

licitatiee

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Caracal, 2020 – 2035licitatiee

În temeiul art. 3 al Ordinului 2701/2010  pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului

cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism,

privind

INTENȚIE DE ELABORARE

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Caracal, 2020 – 2035

în cadrul Programului  „PRO-ADMIN – Administrație locală performantă” (POCA), cod MySMIS 129739 / cod SIPOCA 688

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) constituie un instrument de planificare strategică dar și pentru dezvoltarea unor politici specifice, prin care este corelată dezvoltarea spațială a orașului și zonelor învecinate, cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și unităților economice, pentru o mai bună calitate a vieții și atingerea obiectivelor europene în termeni de eficiență energetică și protecție a mediului.

Perioada de elaborare: februarie 2020 – august 2020

Inițiator: Primăria Municipiului Caracal

Publicul este invitat să-și exprime opinia cu privire la intenția de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, în perioada 29.01.2020 – 12.02.2019, în intervalul orar 13:30 – 16:30, la sediul Primăriei Municipiului Caracal – Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradală. Cei interesați pot transmite, în scris, observații, propuneri și sugestii, în vederea identificării nevoilor de mobilitate și stabilirii cerințelor de elaborare a documentației. 

Transmiterea recomandărilor se poate face:

– Prin e-mail, la adresa: office@primariacaracal.ro; issabela.neagu@primariacaracal.ro;

– Prin poștă sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Ghișeu Registratură;

Materialele transmise vor purta mențiunea “Recomandare privind PMUD”. Persoanele sau organizațiile interesate, care transmit în scris recomandări, vor specifica data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Răspunsul la recomandările transmise și cerințele de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă se vor putea consulta în perioada 12.02.2020 – 29.02.2020: pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariacaracal.ro si la sediul instituției, str. Piața Victoriei nr. 10, Comp. Documentații de Urbanism, Publicitate Stradală;

Persoană responsabilă cu informarea și consultarea publicului : Neagu Issabela Giorgiana, inspector asistent,

Primăria Municipiului Caracal, Direcția Urbanism, amenajarea teritoriului, Comp. Documentații de Urbanism, Publicitate Stradală, str. Piața Victoriei nr. 10, telefon 0249511384 – int. 132, e-mail: issabela.neagu@primariacaracal.ro.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: