Comunicat de presă – Casa de Cultură a orașului Balș

1

1MAI  2019

Creșterea eficienței energetice a Casei de cultură a orașului Balș

 

COMUNICAT presa MSD Bals Casa de CulturaPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE ȘI IN SECTORUL LOCUINȚEILOR

OPERATIUNE B-CLADIRI PUBLICE

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a Casei de cultură a orașului Balș

Numele beneficiarului: UAT ORAȘ BALȘ

Obiectivele proiectului:

Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT Balș de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor rezidențiale și publice, asigurând astfel implementarea PIEE, aferent orașului Balș.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a Casei de cultură din orașul Balș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței persoanelor care frecventează Casa de cultură, locuitorii orașului Balș – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice la nivelul clădirii Casei de cultură se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii.

Rezultatele proiectului:

  • R1: o clădire publică reabilitată termic – Casa de cultură din Orașul Balș;
  • R2: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 81,35 %;
  • R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată (Casa de cultură din Orașul Balș) cu 72,69 %;
  • R4: Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției (Casa de cultură din Orașul
  • Balș) cu 84,05%;
  • R5: Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu 80,69% în clădirea Casei de cultură din Orașul Balș, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire cu 92,13%;
  • R6: Atingerea unui nivel de energie produsă din surse regenerabile de 29,58% din totalul de consum de energie primară a clădirii reabilitate – Casa de cultură din Orașul Balș, după implementarea măsurilor propuse prin prezentul proiect

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 1.801.655,68 lei, din care :

FEDR     – 1.233.089,69 lei     |     Bugetul de Stat     –  188.590,18 lei     |     Buget Local     – 379.975,81 lei (valoarea cofinanțării eligibile: 29.013,88 lei , valoarea neeligibilă: 350.961,93 lei)

Data începerii şi finalizării proiectului:

dată începere proiect:        01.03.2018

dată finalizare proiect:        31.03.2021

Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni.

Codul MySMIS : 123300

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Iova Zoica, manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com

2

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: