Comunicat de presă – Colegiul Tehnic Balş

1

1MAI  2019

Creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș

 

COMUNICAT presa MSD Bals ColegiulTehnic(actual Liceul Tehnologic nr. 1 Balș)

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1 – SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE ȘI IN SECTORUL LOCUINȚEILOR

OPERATIUNE B-CLADIRI PUBLICE

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș

Numele beneficiarului: UAT ORAȘ BALȘ

Obiectivele proiectului:

Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT Balș de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor rezidențiale și publice, asigurând astfel implementarea PIEE, aferent orașului Balș.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpurilor de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș, actual Liceul Tehnologic nr. 1, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor și personalului liceului – beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice la nivelul celor patru corpuri de clădire din cadrul Colegiului Tehnic Balș (actual Liceul Tehnologic nr. 1) se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii.

Rezultatele proiectului:

  • 4 corpuri de clădire publică reabilitate termic – corpurile de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș (actual Liceul Tehnologic nr. 1);
  • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 77,01 %;
  • Scăderea consumului anual de energie primară pentru corpurile de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș (actual Liceul Tehnologic nr. 1) cu 67,76 %;
  • Reducerea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile  în corpurile de clădire internat 1, internat 2, ateliere și cantină din cadrul Colegiului Tehnic Balș (actual Liceul Tehnologic nr. 1) ) cu 79,73%;
  • Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu 77,41%, în corpurile Colegiului Tehnic Balș (act. Liceul Tehnologic nr. 1), respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire/răcire cu 92,85%,  ;
  • Atingerea unui nivel de energie produsă din surse regenerabile de 29,92% din totalul de consum de energie primară a celor 4 corpuri, după implementarea măsurilor propuse prin prezentul proiect.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 10.432.680,94 lei, din care :

FEDR     – 7.294.892,25 lei     |     Bugetul de Stat     –  1.115.689,41 lei     |     Buget Local     – 2.022.099,28 lei (valoarea cofinanțării eligibile: 171.644,52 lei și valoarea neeligibilă: 1.850.454,76 lei)

Data începerii şi finalizării proiectului:

dată începere proiect:        01.03.2018

dată finalizare proiect:        01.04.2021

Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni.

Codul MySMIS : 123299

Date și informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Iova Zoica, manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com.

2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Descoperă mai multe la Gazeta Publica

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura