Comunicat de presă – Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Balş

1

1IUNIE 2019

Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu Program Normal nr.1

 

 

Comunicat GRADINITA1PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ10-ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 10.1-INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI  FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

OPERATIUNE A – ÎNVĂȚĂMÂNT ANTEPREȘCOLAR ȘI PREȘCOLAR

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare si echipare Gradinita cu program normal nr.1

Numele beneficiarului: UAT ORAS BALS

Obiectivele proiectului:

Proiectul isi propune cresterea accesibilitatii, calitatii si atractictivitatii procesului educational a gradinitei cu program normal nr. 1, din orasul Bals prin reabilitarea, modernizarea si dotarea infrastructurii educationale. Prin implementarea proiectului va creste rata participarii la nivelul de educatie prescolare in orasul Bals asigurand confortul, siguranta si sanatatea participantilor la procesul educational (prescolari, cadre didactice).

Rezultatele proiectului:

  1. Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu Program Normal nr. 1 prin realizarea lucrărilor de reparare a acoperișului, recompartimentare, refacerea izolației termice, înlocuirea geamurilor, ușilor, pardoselii, refacerea zidăriei, tencuielii interioare si exterioare, etc. în scopul creării condițiilor necesare de confort, siguranță și securitate pentru toți copiii din grădiniță;
  2. Sporirea calității dotărilor Grădiniței cu Program Normal nr. 1 – mobilier (pentru sălile grupelor, dormitor etc.) echipamente IT, echipamente adecvate sălii de sport etc. care vor contribui la creșterea calității actului educațional
  3. Îmbunătățirea accesului la servicii de educație a unui număr de 180 preșcolari din orașul Balș, prin crearea unor spatii de învățare și de recreere adecvate care promovează noi abordări de predare și învățare (inclusiv cu ajutorul tehnologiei moderne).
  4. Reducerea consumului anual specific de căldura pentru încălzire a clădirii izolate termic. Reducerea consumului de energie pentru încălzirea spatiilor are ca efect reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, și creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil convențional utilizat.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă):5.002.324,48  lei, din care :

FEDR   4.251.975,82  – lei     |     Bugetul de Stat 650.302.16    –  lei     |     Buget Local-100.046,50 lei (valoarea cofinanțării eligibile: 100.046,50lei , valoarea neeligibilă: 0  lei)

Data începerii şi finalizării proiectului:

Dată începere proiect:            01.04.2018

Dată  finalizare proiect:          31.10.2020

Perioada de implementare a Proiectului este de 31 de luni.

Codul MySMIS : 124084

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Eftinoiu Marian, manager proiect, telefon: 0249/450145, e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com.

2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Descoperă mai multe la Gazeta Publica

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura