Comunicat de presă – Liceul „Petre Pandrea“ Balş

1

1IUNIE 2019

Creșterea eficienței energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea Balș

 

comunicat pandreaPROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 3-SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1- SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE, A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ȘI A UTILIZĂRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLĂDIRILE PUBLICE ȘI IN SECTORUL LOCUINȚEILOR

OPERATIUNE B-CLADIRI PUBLICE

Titlul proiectului: Cresterea eficientei energetice a corpului principal al Liceului Teoretic „Petre Pandrea”Bals

Numele beneficiarului: UAT ORAS BALS

Obiectivele proiectului:

Proiectul de față se înscrie în seria inițiativelor UAT Balș de îmbunătățire a calității vieții urbane prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice la nivelul clădirilor rezidențiale și publice, asigurând astfel implementarea PIEE, aferent orașului Balș.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea din orașul Balș, prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței elevilor si cadrelor didactice  care frecventează Liceul Teoretic Petre Pandrea– beneficiari direcți ai investiției. Creșterea performanței energetice la nivelul corpului principal al Liceului Teoretic Petre Pandrea se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea spațiilor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al clădirii.

Rezultatele proiectului:

  • R1: o clădire publică reabilitată termic – corpul principal al Liceul Teoretic „Petre Pandrea”;
  • R2: Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de sera cu 71,63 %;
  • R3: Scăderea consumului anual de energie primară pentru clădirea reabilitată (Liceul Teoretic „Petre Pandrea”) cu 66,33 %;
  • R4: Reducerea consumului anual de energie finală în clădirea publică care face obiectul investiției (Liceul Teoretic „Petre Pandrea”) cu 72,77%;
  • R5: Reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) cu 72,72% în clădirea Liceului Teoretic „Petre Pandrea”, respectiv reducerea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) pentru încălzire/răcire cu 86,32%;
  • R6: Atingerea unui nivel de energie produsă din surse regenerabile de 18,98% din totalul de consum de energie primară a clădirii reabilitate – Liceul Teoretic „Petre Pandrea”, după implementarea măsurilor propuse prin prezentul proiect

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă): 4.631.980,97 lei, din care :

FEDR     – 3.478.301,68lei     |     Bugetul de Stat     –  531.975,55lei     |     Buget Local- 621.703,74lei (valoarea cofinanțării eligibile: 81.842,39 lei , valoarea neeligibilă: 539.861,35 lei)

Data începerii şi finalizării proiectului:

datăîncepere proiect:             01.03.2018

dată finalizare proiect:           31.03.2021

Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni.

Codul MySMIS : 123301

Date si informații suplimentare legate de proiect pot fi oferite de Stefan Mariana Roxana, manager proiect, telefon: 0249/450145,

e-mail: serviciul_idlap@yahoo.com.

2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Descoperă mai multe la Gazeta Publica

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura