Autoritățile din Corabia dau ajutoare pentru încălzirea locuinței persoanelor cu venituri mici

Bani pentru incalzire

Bani_pentru_incalzire Autoritățile din Corabia dau ajutoare pentru încălzirea locuinței persoanelor cu venituri miciÎn prag de iarnă, locuitorii orașului Corabia primesc o veste bună din partea autorităților; aceștia pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Ajutor pentru încălzirea locuinței este destinat consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței.Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încalzire, acesta fiind cel principal utilizat;Cine poate beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei:-Familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.-Familie- soțul, soția, precum și alte persoane, indiferent dacă între acestea exista sau nu relații de rudenie, care au același domiciliu ori resedința și/sau care locuiesc și gospodaresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de intreținere a locuinței;-Persoana singură- persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților, precum și persoană cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, care locuiește și se gospodarește singură și are capacitate de exercițiu anticipată, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.Locuința de domiciliu sau de resedință- construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercita un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa inscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilireacheltuielilor de intreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau resedinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cumsunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată.Dosarele se depun la serviciul Asistentă Socială din cadrul Primăriei orașului Corabia.

Lasă un răspuns