ANUNT DE LICITATIE PUBLICA Concesionare teren – 3500 mp

3500

Se concesioneaza imobilul teren în suprafața de 3500 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, nr.1, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59785 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59785.

 3500 ANUNT DE LICITATIE  PUBLICA Concesionare teren - 3500 mp

Lasă un răspuns