ANUNT DE LICITATIE PUBLICA Concesionare teren- 62013 mp

licitatiee

licitatiee ANUNT DE LICITATIE  PUBLICA Concesionare teren- 62013 mpSe concesioneaza imobilul teren în suprafața de 62013 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tunari, nr.1C, jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59950 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59950.

 62013 ANUNT DE LICITATIE  PUBLICA Concesionare teren- 62013 mp

Lasă un răspuns