ANUNT DE LICITATIE PUBLICA Concesionare teren- 8479 mp

8479

Se concesioneaza imobilul teren în suprafața de 8479 mp, situat în municipiul Slatina, strada Artileriei, nr.1A (fost Tunari, nr.1), jud. Olt, ce aparţine domeniului public al municipiului Slatina, înscris în Cartea Funciară nr. 59951 a UAT Slatina, cu număr cadastral 59951.

 8479 ANUNT DE LICITATIE  PUBLICA Concesionare teren- 8479 mp

Lasă un răspuns