CUM SE ACORDĂ ȘOMAJUL TEHNIC

CUM SE ACORDĂ ȘOMAJUL TEHNIC

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt pune la dispoziția cetățenilor numerele de telefon directe la care pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

 Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot apela: 0771/363940;  0249 /438595  int.108 (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt) sau 0249/ 513694 (Agenţia Locală Caracal) numere cu tarif normal.

Conform OUG nr. 30/2020 pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin (1) lit. c) din Legea nr 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de COVID-19, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. De prevederile mai sus mentionate vor beneficia salariatii angajatorilor care indeplinesc una din urmatoarele conditii: întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate prin ordin; reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor.

 Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic se vor depune la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, prin poșta electronică, la următoarea adresa de email:  olt@anofm.gov.ro

Lasă un răspuns