Decizii noi la CJP Olt

Decizii noi la CJP Olt

În contextul luptei împotriva noului coronavirus, Casa de Pensii Olt și-a reorganizat activitatea și  procedurile privind obţinerea decizii noi pentru pensia de invaliditate, dar şi cele vizând expertizarea în alte cazuri, fiind simplificate pe perioada stării de urgenţă.
CJP Olt transmite că, în privința cazurilor noi de pensie de invaliditate, cererea completată, împreună cu documentele medicale, vor fi transmise în plic sigilat la Casă Județeană de Pensii prin intermediul seviciilor poștale.

Pe pagina de internet a instituției este afișat modelul de cerere pentru expertizarea capacității de muncă (Anexă nr.10).

Numărul de înregistrare a cererii va fi comunicat solicitantului prin telefon.Expertizarea se va fundamenta strict pe documentele transmise, nu va presupune prezența fizică a solicitantului.Cele două decizii medicale care trebuiesc înmânate solicitantului vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire.

La capitolul revizuirii dosarelor, CJP reamintește că:’pensionarii de invaliditate care au termen de revizuire în perioada instituită că stare de urgență nu trebuie să se mai prezinte la cabinetele de expertiză, plata acestor pensii fiind continuată. De asemenea, instituția precizează faptul că, urmare modificării prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, certificatele de concediu medical, care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 zile, acordate pe perioada stării de urgență, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.’

Numărul de telefon al Compartimentului Expertiză Medicală este 0249/431428.

Lasă un răspuns