Tratament fără interferon în farmaciile CATENA

catenaaaaaaaaaaa

catenaaaaaaaaaaa Tratament fără interferon în farmaciile CATENA

Pentru a veni în sprijinul asiguraților, CNAS  a elaborat procedura de lucru aplicabilă în   contextul pandemiei și a restricțiilor de circulație impuse prin ordonanțele militare,  privind modul de acordare al medicamentelor fără interferon.

 Obiectivul procedurii este de păstrare a continuității tratamentului cu medicamente fără interferon ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat pentru pacienții care au domiciliul în județele prin care nu se derulează contracte cost volum rezultat.

 Pe perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României,   pentru medicamentele fără interferon ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat, pacienții cu domiciliul în județul Olt, care se află în tratament și care trebuie să beneficieze în continuare de aceste medicamente în vederea obținerii rezultatului medical, vor putea, în această perioada, să beneficieze de aceste medicamente prin orice farmacie Catena din județul Olt.

Pentru a beneficia de aceste medicamente trebuie respectați următorii pași: Prescripția medicală emisă de medicul de specialitate aflat în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate  prin care de derulează contractele cost volum rezultat este transmisă pacientului prin orice mijloace de comunicare electronică. Pacientul sau persoana   care va ridica medicamentele în numele acestuia se va prezenta la orice farmacie Catena din județul Olt cu prescripția medicală transmisă de medic printr-un mijloc de comunicare electronică sau pe suport de hârtie, în situația în care este posibilă printarea acesteia. Printarea se poate realiza și de către farmacie ca urmare a prezentării/transmiterii acesteia   de către asigurat prin mijloace de comunicare electronică. Farmacia primitoare va lua   datele de contact (nume,prenume, serie, număr act de identitate, telefon, sau mail după caz) ale persoanei care s-a prezentat în farmacie cu prescripția medicală CVR.

Farmacia va   transmite prescripția unei farmacii din județul aferent casei de asigurări de sănătate cu care medicul prescriptor se află în relație contractuală. După eliberarea și validarea   prescripției medicale, medicamentele vor fi livrate farmaciei din județul Olt care va contacta persoana care s-a prezentat în farmacie cu prescripția medicală CVR. În  situația în care, persoana care s-a prezentat în farmacie cu prescripția medicală CVR se află în imposibilitatea de a se prezenta pentru a ridica cutia/cutiile cu medicamentele CVR are obligația de a comunica farmaciei datele de identificare ale persoanei care se va prezenta la farmacie pentru ridicarea acestora. Persoana care ridică medicamentele va semna o declarație pe propria răspundere în care va menționa obligatoriu nume, prenume, adresa domiciliu, serie număr act de identitate, medicamentul, numărul de cutii ridicate, nume prenume beneficiar, data.

Lasă un răspuns