Anunț: Diversificarea activității prin achiziționarea de echipamente în cadrul societații Andalu Printing SRL

Anunt

ANDALU PRINTING S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului Diversificarea activitatii prin achizitionarea de echipamente in cadrul societatii Andalu Printing SRL“ Cod SMIS 131612.

Proiectul este finanțat prin Regio Programul Operaţional Regional 2014–2020, care este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia de către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.06.2019 – 31.07.2021 și are o valoare totală de 990.467,22 lei. Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 648.260,32 lei, din care 551.021,28 lei din FEDR si 97.239,04 lei din valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectului il constituie dezvoltarea microintreprinderii Andalu Printing SRL in vederea diversificarii activitatii existente prin infiintarea unei activitati noi, cea de fabricare a articolelor de papetarie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Diversificarea activitatii existente prin dotarea cu echipamente tehnologice specifice activitatii de fabricare a articolelor de papetarie. Prin implementarea proiectului de investitii societatea va putea sa-si creeze o baza tehnica in municipiul Slatina si sa realizeze produse de papetarie prin achizitia urmatoarelor echipamente:

  • Masina de plastifiat – 1 buc.
  • Linie de perforat si faltuit – 1 buc.
  • Masina de brosat – 1 buc.
  • Linie de faltuit, capsat, indoit si taiat – 1 buc.

2. Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 5 salariati si mentinerea numarului mediu de salariati actuali din cadrul societatii

3. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

  • achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic, si anume: masina de plastifiat, linia de perforat si faltuit, masina de brosat si linia de faltuit, capsat, indoit si taiat;
  • achizitionarea unor echipamente adaptate pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati si anume: masina de plastifiat, linia de perforat si faltuit, masina de brosat si linia de faltuit, capsat, indoit si taiat;
  • angajarea unei persoane din categorii defavorizate („nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni”);
  • includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Persoana de contact: dna. Jipescu Cristina-Elena Funcţia – Administrator si Manager Proiect ANDALU PRINTING S.R.L.; Telefon/Fax: 0740/255.057 / 0249/435.010; Adresa de e-mail: andaluprinting@yahoo.com

Lasă un răspuns