Publicitate

Anunț Verguleasa

ANUNT LICITATIE PUBLICA Privind inchirierea prin licitatie publica a pajistilorpermanente disponibile apartinand domeniului privat al comunei Verguleasa, jud Olt, aflate in administrarea Consiliului local Verguleasa Autoritatea contractanta: COMUNA VERGULEASA, reprezentata legal prin dl. primar Piciu…

Anunt Primăria orașului Balș

Anunț de licitație publică pentru vânzarea unei suprafețe de  teren: Primăria orașului Balș, cu sediul în orașul Balș, str. N.Bălcescu nr.14 , județul Olt, CUI 4286437, telefon0249/450145 ; fax 0249/450140,email: serviciul_idlap@yahoo.com anunță  intenția de vânzare  prin licitație publică a suprafeței de teren situată înintravilanul localității Balș , județul Olt , identificată astfel : – teren în  suprafață de 269  mp, înscris în CF 56671 cu numărul cadastral 56671,…

Anunt

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă :   U.A.T COMUNA BĂBICIU, cu sediul în str. CARACAL, nr. 93 COMUNA BĂBICIU, judeţul Olt; cod fiscal 4394579; Tel. 0249532033; Fax.0371695556 E-mail. contact@primariababiciu.ro.,   2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţiepublică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  …

Anunț Comuna Bălteni

În baza prevederilor H.C.L. Bălteni nr. 21/19.02.2024, Comuna Bălteni, cu sediul în Bălteni, str. Gării, nr. 39, judeţulOlt, telefon 0249/481600, fax 0249/481600, organizează licitaţiepublică  în vederea închirierii pajiştii (păşunii) Bălteni, însuprafață de 81,39 ha, aflată în domeniul privat al comunei Bălteni. Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu prevederile legaleîn vigoare şi pot participa  membri ai colectivităţii locale cu domiciliul în comuna Bălteni și au sediul social pe razalocalității Bălteni, ce au animale (ovine , caprine și bovine) înscrise în RNE (Registrul Național al Exploatațiilor). …